Mijn diensten

Wat heb ik je te bieden?
In mijn praktijk voor psychosociale hulpverlening kun je terecht voor individuele- en relatietherapie.

Diensten

Individuele therapie

Ons leven is volop in beweging en soms lijk je even de weg kwijt te zijn en ervaar je stress of klachten op gebied van angst of somberheid. Misschien praat je hierover met mensen die belangrijk voor je zijn, maar soms is er toch iets meer nodig en kan je door middel van therapie inzicht krijgen in de patronen van waaruit je denkt, voelt en handelt. Door bewustwording leer je nieuwe keuzes te maken.

Gezinstherapie

Gezinstherapie wordt ook wel systeemtherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van deze therapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega’s betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. De focus ligt vooral op de kracht van het gezin. Er wordt gekeken op welke manier de sterke kanten van het gezin uitgebreid kunnen worden, waardoor de minder helpende omgangsvormen verminderen. Het uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen.

Relatietherapie

Jullie merken dat jullie relatie niet meer zo soepel verloopt, het lijkt alsof jullie steeds op hetzelfde punt vastlopen. Samen komen jullie er niet uit. Relatietherapie kan helderheid geven over de onderliggende patronen die er binnen jullie relatie spelen. Door in relatietherapie stil te staan bij wat je denkt, voelt, wilt en doet, reageer je niet langer uit gewoonte. Je verruimt je blikveld en daardoor zie je dat er ook andere opties zijn.

Brainspotting

Brainspotten is een krachtige therapie die helpt bij het verwerken van trauma en andere emotionele blokkades. Het richt zich op diepere delen van de hersenen die vaak buiten ons bewustzijn liggen. Door te focussen op een specifiek punt terwijl je praat, activeer je relevante hersengebieden, waardoor onverwerkte emoties en ervaringen kunnen worden aangesproken en opgelost.

Meer lezen

 

Voor wie?

Goed dat je de tijd neemt om bij jezelf stil te staan! Loop je vast en ben je uit balans? Wil je meer in contact komen met je intuïtie? Slaap je slecht, voel je je eenzaam, somber, opgebrand of ervaar je andere psychische klachten? Therapie helpt je te onderzoeken wie je bent en hoe je vastloopt en is ook ondersteunend bij het nemen van een volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling. Bewustwording van belemmerende overtuigingen en vastgeroeste patronen waardoor je steeds weer in dezelfde vicieuze cirkel belandt biedt de mogelijkheid om andere keuzes te maken. Keuzes die beter passen bij wie je daadwerkelijk bent!

Mijn werkwijze?

Ervaringsgerichte- en Gestalttherapie is de basis van mijn werkwijze, hierbij wordt een holistische benadering toegepast. Er wordt gekeken naar wie je bent in wisselwerking met jouw omgeving. Belangrijke kenmerken van deze vormen van therapie zijn het werken in het hier-en-nu en het creëren van gewaarzijn. Gewaarzijn wordt ook wel awareness of mindfulness genoemd. Het lichaam is een belangrijke leidraad. Door de aandacht in het hier-en-nu te richten op een fysieke gewaarwording en hier opnieuw betekenis aan te geven biedt het de mogelijkheid om andere keuzes te maken en meer authentiek gedrag aan te leren.
In een veilige setting streef ik ernaar om zowel veiligheid als uitdaging te bieden om te experimenteren met nieuw gedrag.

Hoe gaan we aan de slag?

Tijdens het eerste gesprek maken we kennis met elkaar. Ik leg je uit wat de therapie inhoudt en wat ik je te bieden heb en ook bespreken we wat we van elkaar verwachten. Als dit passend is bij jou en we ervaren beiden een ‘klik’ dan kunnen we met elkaar verder. Vaak kan een eerste kennismaking al heel veel duidelijkheid geven.

Bekijk hier mijn tarieven