Mijn Licentie

Als je op zoek bent naar een deskundige en betrouwbare zorgprofessional, kan de registratie bij een beroepsorganisatie helpen bij het maken van een keuze. Ook voor de NFG staan betrouwbaarheid en professionaliteit voorop. Om dit te kunnen waarborgen dienen zorgprofessionals aangesloten bij de NFG te voldoen aan een aantal voorwaarden. Mijn licentie kunt u inzien door op de button te drukken.

 

Deskundigheid en kwaliteit

Als voorwaarde voor het registerlidmaatschap van de NFG dienen NFG-zorgverleners o.a. te zijn geschoold op minimaal HBO-niveau. De hulpverlener dient elke twee jaar te bewijzen dat er bij- en nascholing wordt gevolgd en wordt deelgenomen aan intervisie en/of supervisie. Alleen dan verstrekt de NFG een nieuwe licentie. Daarnaast krijgt élke NFG-hulpverlener elke 3 jaar een visitatie. Zo blijft de kwaliteit van de zorg in ontwikkeling.

Als therapeut ben ik ook aangesloten bij het kwaliteitsregister RBCZ  en de beroepsvereniging NVAGT!

Bekijk hier mijn tarieven